uWeb Agency - разработка сайтов

תפריט

he ru

מוכנים עבור הפרויקט שלכם מוכנים עבור הפרויקט שלכם מוכנים עבור הפרויקט שלכםמוכנים עבור הפרויקט שלכם מוכנים עבור הפרויקט שלכם מוכנים עבור הפרויקט שלכם
חזרה לשירותים

ניתור מתחרים במרחב מקוון

כמה כניסות יש לאתר של המתחרה שלך? איזה סוג פרסום מריץ המתחרה שלך וכמה זה עולה לו?

אנו נבדוק בשבילך את מדדי הביצועים של אתרי האינטרנט של המתחרים. ניתן דו"ח אודות מאפיינים של האתר המתחרה: רמת המעילות שלו ואיך ניתן להתחרות אתו במרחב המקוון.

אנו נערוך סקירה טכנית של האתר המתחרה

נאתר את ההיקף המשוער של תקציב פרסום חודשי אצל המתחרה שלך.

נכין לך דו"ח אודות נתוני פרסום של המתחרים. (מחיר, טקסטים, יעדים)

אנו נערוך סקירת האתר של המתחרה (כניסות ומילות מפתח).

סיקור תחום עסקית במרחב מקוון.

האם ידעת ש

נחזור אליך לשיחת טלפון ונתן לך יועץ חינם!

וואטסאפ

<
background

© 2013-2024

מוכנים עבור הפרויקט שלכם מוכנים עבור הפרויקט שלכם מוכנים עבור הפרויקט שלכם מוכנים עבור הפרויקט שלכם מוכנים עבור הפרויקט שלכם מוכנים עבור הפרויקט שלכם